Η ιστορία πίσω από το Δίκτυο
Η ίδρυση, η λειτουργία και ο συντονισμός του Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Πώς θα μειώσω τα σκουπίδια μου;» προέκυψαν αρχικά, ως μία προσπάθεια απάντησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας στους προβληματισμούς και τα ερωτήματα μαθητών και εκπαιδευτικών σχετικά με τα απόβλητα στις γειτονιές και τα σχολεία τους.
Για την επίτευξη των στόχων του το Δίκτυο αξιοποίησε (και συνεχίζει να αξιοποιεί) την ειδική επιστημονική καθοδήγηση και υποστήριξη του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, το οποίο αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος του. Αφορμή για την ανάπτυξη της συνεργασίας δόθηκε όταν το Τμήμα Γεωγραφίας ανέλαβε την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος “WASP Tool”. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να βοηθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφενός να επιλέξει και να εφαρμόσει την καταλληλότερη στρατηγική για την πρόληψη των αποβλήτων, αφετέρου να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με την ανάγκη και τους τρόπους μείωσης των απορριμμάτων που παράγουν. Το Δίκτυο συνέβαλε (και συνεχίζει να συμβάλλει) τόσο στην ανάπτυξη ενός δικτύου πρόληψης αποβλήτων, όσο και στην ευρύτερη επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του WASP Tool.
Οι στόχοι του Δικτύου είναι δύο: α) να αποτελέσει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με τρόπους και πρακτικές πρόληψης και μείωσης των απορριμμάτων και β) να αναδειχθούν οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της διαχείρισης των αποβλήτων εν γένει και ειδικότερα της πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων.
Μετά από ένα χρόνο επιτυχούς λειτουργίας του Δικτύου σε τοπικό επίπεδο (περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας), κατά το σχολικό έτος 2012-13, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος της εκπαιδευτικής κοινότητας, κρίθηκε επιβεβλημένη η διεύρυνσή του και η συμμετοχή σχολικών μονάδων, μαθητών και εκπαιδευτικών από περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, το τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μετεξελίχθηκε σε Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΔΠΕ), με δυνατότητα συμμετοχής σχολικών μονάδων από ολόκληρη την εκπαιδευτική Περιφέρεια Αττικής.
Το σημαντικότερο στο πλαίσιο λειτουργίας του ΠΔΠΕ είναι η προσπάθεια να προσεγγιστεί με εκπαιδευτικούς-παιδαγωγικούς όρους το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων. Με την αλληλεπίδραση των μελών του Δικτύου, οι ειδικές επιστημονικές γνώσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση των αποβλήτων, μετασχηματίζονται σε διδακτικούς στόχους, συνδυάζονται με παιδαγωγικά εργαστήρια και εμπλουτίζονται με κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές. Άλλωστε τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων μπορούν να συσχετιστούν άμεσα και με την προτεινόμενη θεματολογία των δύο τελευταίων ετών της Δεκαετίας της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη από την UNESCO (δηλαδή «2012-13: Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση» και «2013-14: Ενεργοί πολίτες»). Συγκεκριμένα, με αφορμή τη διαχείριση των αποβλήτων, μέσω των σχετικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εκπονούνται στις σχολικές μονάδες, μαθητές και εκπαιδευτικοί ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται και μαθαίνουν να συζητούν, να συνεργάζονται, να βρίσκουν συναινετικές λύσεις, να αναπτύσσουν επιχειρήματα και να συμβιβάζουν τις κοινωνικές απαιτήσεις με την οικονομική πραγματικότητα και την περιβαλλοντική προστασία.
Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της συνεργασίας ανάμεσα στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν αλλά και στις σχολικές μονάδες και στους φορείς που υποστηρίζουν το ΠΔΠΕ είναι απόλυτα ικανοποιητικά. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος της διετούς έγκρισης λειτουργίας του Δικτύου οι συμμετέχοντες θα είναι περισσότεροι, η γόνιμη συνεργασία θα επεκταθεί και οι προσπάθειές μας θα καρποφορήσουν. 2o ηλεκτρονικό βιβλίο 
Από τα σεμινάρια και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εργασιών του Δικτύου, αναπτύχθηκαν δύο ηλεκτρονικά βιβλία, τα οποία περιλαμβάνουν φύλλα εργασίας σχετικά με την πρόληψη αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Το ένα αφορά στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το άλλο τη Δευτεροβάθμια.

  • 1o ηλεκτρονικό βιβλίο 
  • 2o ηλεκτρονικό βιβλίο 

Διαδικασία συμμετοχής
Στο Περιφερειακό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΔΠΕ) με θέμα: «Πώς θα μειώσω τα σκουπίδια μου;» μπορούν να συμμετάσχουν σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, εκπαιδευτικοί φορείς, ΑΕΙ/ΤΕΙ, επιστημονικές ενώσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις με ανάλογο αντικείμενο και/ή ενδιαφέρον. Για τη γνωστοποίηση του ενδιαφέροντος συμμετοχής απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή σχετικής αίτησης. 
Στην αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας ανταποκρίθηκαν 30 σχολικές μονάδες αλλά νέες αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτος.
Ειδικότερα για τη συμμετοχή σχολικών μονάδων θα πρέπει να γίνουν τα ακόλουθα βήματα:

  • να συγκροτηθεί μαθητική ομάδα ενδιαφέροντος που θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
  • να καταρτιστεί το σχέδιο υποβολής προγράμματος στο οποίο θα περιέχονται κάποιες από τις ειδικότερες θεματικές ενότητες του ΠΔΠΕ
  • να κατατεθεί το σχέδιο υποβολής και να εγκριθεί από την οικία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
  • να συμπληρωθεί η αντίστοιχη αίτηση προς τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της οικίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης
  • να διαβιβαστεί η συμπληρωμένη αίτηση, με ευθύνη του Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της οικίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας που συντονίζει το ΠΔΠΕ.
Αν εκπροσωπείτε κάποιον φορέα, για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.
Αν εκπροσωπείτε κάποιο σχολείο, για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ.


Συμμετέχοντες 2012-2013
Συμμετέχοντες 2013-2014