Κατηγορίες Συχνών Ερωτήσεων:


  1. ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
  2. ΤΟ ΕΡΓΟ WASP TΟOL
  3. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
  4. ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  (ΧΑΡΤΙ,ΧΑΡΤΟΝΙ,ΡΟΥΧΑ)
  5. ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
  6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ WASP TOOL (LIFE+ 10 ENV/GR/622)