Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου υποστήριξης της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Εργαλείο WASP (LIFE10 ENV/GR/000622)


Το Πρόγραμμα LIFE «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός εργαλείου υποστήριξης της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Εργαλείο WASP» υλοποιείται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.), τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Κρήτη (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), την Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.ΠΕ.Μ.), την ENVITECH και το Δήμο Παραλιμνίου. Διάρκεια προγράμματος: 3 έτη (1/10/2011 – 30/9/2014).

Το συνολικό κόστος είναι €1.804.081. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί το Έργο κατά 49,68% επί των επιλέξιμων δαπανών, δηλαδή του ποσού των € 1.798.081.

Βασικός στόχος του Έργου είναι η διερεύνηση, επίδειξη και βελτιστοποίηση του δυναμικού Πρόληψης Αποβλήτων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα και την Κύπρο, δύο χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου, με διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις και στρατηγικές διαχείρισης αποβλήτων.

Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος Εργαλείο WASP

Παρουσίαση της προόδου του Έργου (2012)