Ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου WASP Tool (in greek)
  WASP Tool Leaflet (in greek)


  Ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου WASP Tool (in english)
  WASP Tool Leaflet (in english)
  WASP Tool Newsletter: Τεύχος 1, Μάρτιος 2012 (in greek)
  WASP Tool Newsletter: Issue 1, March 2012 (in english)

  WASP Tool Newsletter: Τεύχος 2, Σεπτέμβριος 2012 (in greek)
  WASP Tool Newsletter: Issue 2, September 2012 (in english)

  WASP Tool Newsletter: Τεύχος 3, Μάρτιος 2013 (in greek)
  WASP Tool Newsletter: Issue 3, March 2013 (in english)
  Φυλλάδιο Οικιακής Κομποστοποίησης (in greek)
  Home Composting Leaflet (in greek)

  Φυλλάδιο Οικιακής Κομποστοποίησης (in english)
  Home Composting Leaflet (in english)  Φυλλάδιο για τις δράσεις πρόληψης αποβλήτων (στα ελληνικά)
  Waste prevention actions leaflet (in greek)

  Φυλλάδιο για τις δράσεις πρόληψης αποβλήτων (στα αγγλικά)
  Waste prevention actions leaflet (in english)  Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τα απόβλητα τροφών (in greek)
  Informative leaflet for food waste (in greek)

  Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τα απόβλητα τροφών (in english)
  Informative leaflet for food waste (in english)  Παρουσίαση: Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – WASP Tool (Εισηγήτρια: Κ. Λαζαρίδη) (in greek)
  Presentation: Development and demonstration of a waste prevention support toold for local authorities – WASP Tool (Speaker: Κ. Lazaridi) (in greek)